Formularz kontaktowy

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2017, poz 1219 t.j. ) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Higma Service Sp.z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Gosławickiej 2

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Higma Service Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Gosławickiej 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Gosławicka 2 45-446 Opole lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: iod@higma-service.pl 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Gosławicka 2 45-446 Opole lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: iod@higma-service.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz prowadzenia kampanii marketingowych 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

* - pola wymagane

Jeżeli nie chcesz wypełniać formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801315198

higma service

Higma Service - wszelkie prawa zastrzeżone Platforma eCommerce: i-systems

projekt współfinansowany ze środków UE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgadzam się